دانشگاه تهران صدرنشین دانشگاه‌های کشور در نظام رتبه‌بندی یورپ

بر اساس گزارش اخیر نظام رتبه‌بندی بین‌المللی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی یورپ (URAP)، دانشگاه تهران برای پنجمین‌بار در جایگاه نخست در بین دانشگاه‌های کشور قرار گرفت.
طبق نتایج ۲۰۱۶-۲۰۱۵ این نظام، دانشگاه تهران در جایگاه ۳۳۱ بین‌المللی و جایگاه ۵۵ آسیا رتبه‌بندی شده است و به این ترتیب، رتبه دانشگاه تهران در جهان، سه پله و در آسیا یک پله در مقایسه با سال پیش ارتقاء پیدا کرده است.
یورپ URAP، نظام رتبه‌بندی دانشگاهی است که بر موضوع «کیفیت آکادمیک» تأکید دارد. این نظام برای اولین بار در سال ۲۰۱۰ توسط «موسسه انفورماتیک دانشگاه صنعتی خاورمیانه» در ترکیه راه‌اندازی شد و هر ساله دو هزار دانشگاه را بر اساس شاخص‌های متناسب آکادمیک رتبه‌بندی می‌کند.
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.