بیش از ۱۰۷ میلیون تن کالا در بنادر کشور تخلیه و یا بارگیری شد

۱۰۷ میلیون و ۳۴۰ هزار و ۴۲۲ تن کالا در ۱۰ ماه نخست امسال از بنادر کشور تخلیه و یا بارگیری شد که ۶۹ میلیون و ۷۴۵ هزار و ۸۶۲ تن مربوط به تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی و ۳۷ میلیون و ۵۹۴ هزار و ۵۵۹ تن سهم تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی در بنادر کشور بوده است.

در این مدت از کل آمار تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی سهم تخلیه ۳۴ میلیون و ۳۹۰ هزار و ۴۰ تن و سهم بارگیری ۳۵ میلیون ۳۵۵ هزار و ۸۲۲ تن بود.
همچنین در ۱۰ ماهه نخست سال جاری آمار واردات کالاهای غیر نفتی ۲۷ میلیون ۹۷۱ هزار ۵۲۸ تن و صادرات کالاهای غیرنفتی هم ۳۰ میلیون ۴۱۴ هزار و ۷۰ تن گزارش شده است.
در مدت یاد شده ۳ میلیون و ۹۲۱ هزار و ۷۷۹ تن کالای غیرنفتی از بنادر کشور ترانزیت شد.
تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی
در ۱۰ ماه نخست سال جاری از بنادر کشور ۱۷ میلیون و ۷۴ هزار و ۳۰۵ تن کالا تخلیه و ۲۰ میلیون و ۵۲۰ هزار و ۲۵۴ تن کالا بارگیری شد که سهم واردات و صادرات کالاهای نفتی به ترتیب ۱ میلیون و ۹۴۵ هزار و ۵۸۸ تن و ۱۱ میلیون و ۸۳۹ هزار و ۱۸۴ تن بود که حوزه صادرات رشد ۲۹ درصدی را نشان می دهد.
ترانزیت کالاهای نفتی هم در این مدت ۴ میلیون و ۱۷۶ هزار ۱۳۴ هزار تن بوده و آمار تخلیه و بارگیری کانتیر در ۱۰ ماه سال جاری ۱ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۳۱۹ تن بوده است.
بر اساس این گزارش، آمار کل تردد شناورها در بنادر کشور ۲۹ هزار و ۲۳۱ مورد بود و تردد مسافرین در ۱۰ ماه سال جاری در بنادر کشور ۱۲ میلیون و ۱۶۵ هزار و ۴۴ نفر گزارش شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.