وزارت خزانه‌داری آمریکا، بویینگ را برای فروش به ایران محدود نکرده‌است

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه هیچ محدودیتی از سوی وزارت خزانه داری آمریکا برای مذاکره بویینگ با ایران ایجاد نشده است، گفت: اگر اراده بویینگ جدی باشد می تواند در نوسازی ناوگان هوایی ایران سهمی داشته باشد.

اصغر فخزیه کاشان با بیان اینکه از مذاکره با بویینگ برای خرید هواپیما استقبال می کنیم اما هنوز با این شرکت هواپیماسازی به جایی نرسیده ایم، اظهار داشت: وزارت خزانه داری آمریکا بویینگ را برای فروش هواپیما به ایران محدود نکرده است.
وی افزود: اینکه مذاکره رسمی یا غیر رسمی با بویینگ انجام شده را نه می توانم تکذیب کنم و نه تایید اما می توانم بگویم که هنوز با بویینگ وارد هیچ نوع تعهدی نشده ایم و بویینگ هنوز تصمیمی نگرفته است.
قائم مقام وزیر راه و شهرسازی گفت: اگر بویینگ اراده جدی داشته باشد می تواند در نوسازی ناوگان هوایی ایران سهمی داشته باشد.
فخریه کاشان با بیان اینکه در سفر به اروپا، تفاهمنامه ای هم با یک شرکت دولتی فرانسوی برای توسعه فرودگاه های حضرت امام و مشهد به امضا رسید، گفت:طبق این تقاهم نامه طرفین باید نقشه راهی پیدا کنند که بتوانیم از این نقشه راه، کار ساخت داخل را به حداکثر برسانیم و بعد از مطالعاتی مشترک که انجام شد قرار است که فرانسوی ها ۱۰۰ درصد سرمایه تاسیس فرودگاه امام را و بازسازی ترمینال موجود را  انجام دهند و فعالیت های غیر حاکمیتی را به صورت BOT به آنها واگذار کنیم.
وی افزود: این شرکت فرانسوی قرار است که این سرمایه گذاری و این پروژه را در قالب یک شرکت مشترک که اکثریت سهم این شرکت متعلق به دولت ایران است انجام دهد و بهره برداری از این پروزه هم به صورت مشترک خواهد بود اما ۱۰۰ درصد سرمایه را این شرکت تامین می کند.قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای توسعه فرودگاه مشهد و اصفهان هم، چنین تفاهم نامه ای را به یک شرکت دیگر فرانسوی به امضا رساندیم.   
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.