نماینده پارلمان لبنان: ایران الهام بخش نیروهای مقاومت در منطقه است

نماینده پارلمان لبنان در مصاحبه‌ای گفت که شعاع‌های انقلاب ایران باعث ایجاد نیروهای مقاومت و نیروهای بازدارنده در منطقه گردید و به نیروهای مقاومتی که در حال مقابله با اشغالگران اسرائیلی هستند، الهام بخشید.

«امیل رحمه» نماینده پارلمان لبنان در مصاحبه‌ای به بررسی تاثیرات انقلاب اسلامی در منطقه خاورمیانه پرداخت.
وی در این مصاحبه گفت: انقلابی که امام خمینی آن را رهبری کرد، ایران را به دولتی بزرگ نه در منطقه بلکه در جهان تبدیل کرد و این موضوع به خوبی در مذاکرات ایران و گروه 1+5 نمود پیدا کرد و این موضوع همچنین در سفرهای اخیر رئیس جمهور روحانی به ایتالیا و فرانسه کاملا مشهود بود و ایران به یک میعادگاه سیاسی و اقتصادی برای تمامی جهانیان تبدیل گردیده است.
این نماینده پارلمان لبنان در ادامه این مصاحبه گفت: شعاع‌های انقلاب ایران باعث ایجاد نیروهای مقاومت و نیروهای بازدارنده در منطقه گردید و به نیروهای مقاومتی که در حال مقابله با اشغالگران اسرائیلی هستند، الهام بخشید.
وی در ادامه این مصاحبه گفت: امام خمینی مهمترین نقش در پیروزی انقلاب اسلامی ایران را ایفا کرد. وی رهبر و راهنمای این انقلاب بود. وی فردی عادل بود و امروز در حال برداشت نتایج کردارهای خیرخواهانه وی هستیم و امروز مردم ایران در حال برداشت اقدامات خیرخواهانه امام خمینی هستند.
امیل رحمه درباره دلایل پیشرفت ایران با وجود تحریم‌های و فشارهای آمریکا گفت: جدیت و اخلاق انسانی از دلایل مهم پیشرفت ایران با وجود تمامی دشمنی‌ها است. اولین موضوعی که در سیاست‌های ایران نمود دارد، اخلاق مداری و حق مداری است. دولت ایران در طرف حق ایستاده و در مقابل باطل قرار گرفته است. دولت ایران علم محور و باهوش بوده و هم اکنون در حال توسعه موشکی است که بر روی ماه فرود آید.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.