آخرین مطالب سرویس

اخبار داخلی

حضور۱۵ هزار کماندو دوره اشرف غنی در ایران/ جنگ کوتاه مدت در مرز شرقی؟

احمد بخشایش اردستانی نماینده ادوار مجلس می‌گوید: ایران نمی‌خواهد با طالبان درگیر و سرشاخ شود و کافی است که فقط یک هفته نیروی نظامی خودش را در مرز شرقی مستقر کند و اگر بخواهد یک جنگ کوتاه مدت به راه بیاندازد.

زمستان مملو از اعتراضات در ایران/ برجام خواسته‌های هیچکس را برآورده نمی‌کند!

برجام اکنون در بهترین حالت به تعبیر بیانیه مشترک G۷، صرفا یک «مرجع مفید» است که می‌توان بر اساس آن تغییراتی محدود یا جدول زمانی کوچکتری را تدوین کرد تا فعالیت‌های هسته‌ای ایران در ازای لغو برخی تحریم‌ها، متوقف یا به عقب برگردانده شود.