آخرین مطالب سرویس

اخبار داخلی

قیمت خودرو سه نرخی می‌شود؟

عده‌ای بر این باورند که عرضه خودرو به بورس راه مناسب برای افزایش شفافیت نیست و این روش تنها سبب افزایش چالش‌های بازار خودرو خواهد شد.