آخرین مطالب سرویس

سينما

صحبت‌های جنجالی کارگردان مشهور؛ در جشنواره‌ای فکر می‌کردند همه مردم ایران تروریست هستند!

مجید مجیدی گفت: در اواخر دهه ۷۰ به جشنواره‌ای در توکیو رفتم. در آنجا مردم و اعضای جشنواره می‌گفتند شناخت ما از ایران محدود به اخبار بود. می‌گفتند ما فکر می‌کردیم مردم ایران جملگی تروریست هستند