آخرین مطالب سرویس

چینش برگزیده

حضور این افراد در دولت رئیسی پشیمانی به باور می‌آورد

یک فعال سیاسی اصولگرا پایداری‌ را زاییده فکر احمدی نژاد خواند و گفت: کسانی که تا روز آخر با آقای احمدی نژاد و مشایی بودند نباید در کابینه باشند چون اگر این اتفاق بیفتد حتما آنها همدست احمدی نژاد خواهند بود و کاری خواهند کرد که بعدا آقای…

میانگین سنی محتمل‌ترین اعضای کابینه دولت رئیسی

جوان‌گرایی در مدیریت کشور و ایجاد فرصت‌های مدیریتی برای نیروهای شایسته و متخصص جوان، موضوعی است که در سال‌های اخیر از سوی برخی ضرورت تحول آفرینی مطرح می‌شود اما کابینه‌ی احتمالی رئیسی از این نظر چه تفاوتی با دولت‌های قبلی دارد؟