آخرین مطالب سرویس

چینش برگزیده

عربستان مجرای واردات خودرو به ایران می‌شود؟

با توجه به از سرگیری روابط ایران و عربستان و توجه ویژه سعودی‌ها به واردات خودرو، حال این کشور می‌تواند گزینه‌ای جدید و مناسب برای تحقق واردات خودرو به ایران باشد. البته مشروط بر آنکه اراده‌ای جدی در این زمینه وجود داشته باشد.