قطار مسافربری خرمشهر -تهران از ریل خارج شد

قطار مسافربری خرمشهر-تهران با خارج شدن از ریل دچار حادثه شد.

ساعت ۱۵ بعداز ظهر امروز قطار مسافربری خرمشهر -تهران به دلایل نامعلومی از ریل خارج شد.

در این حادثه ۳ واگن این قطار مسافربری از خط خارج شده و باعث ترس و وحشت مسافران حاضر در قطار شد.
این حادثه بین ایستگاه میان آب و هفت تپه رخ داد.
اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال خواهد شد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.