اردوغان خطاب به اتحادیه اروپا: عضویت ما را رد کنید تا نفس راحت بکشیم

رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه با کم ارزش خواندن پذیرش عضویت کشورش در اتحادیه اروپا گفت: اگرعضویت ما را نپذیرند نفس راحتی خواهیم کشید، چون آنها دارند وقت ما را تلف می کنند.

اردوغان در گفت وگوی اختصاصی با شبکه انگلیسیبی بی سی که روز چهارشنبه منتشر شد، افزود: ترکیه می تواند به تنهایی روی پای خود بایستد ونیازی به اتحادیه اروپا ندارد.
وی افزود: اتحادیه اروپا با صراحت بگوید که قادر به قبول عضویت ما نیست، این حرف خیال ما را راحت می کند وبرای اجرای طرح بی و یا سی اقدام خواهیم کرد.
رئیس جمهوری ترکیه در این مصاحبه و درخصوص بحران اخیر بین سعودی، امارات، مصر و بحرین با قطرگفت: ترکیه بخشی از این بحران نیست.
اردوغان افزود: بر عکس ما خواستار مذاکره و صلح در منطقه خلیج فارس و بدنبال یافتن راه حلی سریع برای این بحران هستیم، ما نمی خواهیم بین مسلمانان در این منطقه جنگ شود وآنها یکدیگر را بکشند.
رئیس جمهوری ترکیه خاطرنشان کرد: عضویت در اتحادیه اروپا برای ما موضوعی نیست که چاره ای جز آن نداشته باشیم، بنابراین خیالمان آسوده است.
اردوغان افزود: در اولین دوره نخست وزیری من در گذشته، ترکیه به عنوان کشوری مطرح بود که در اجلاس سران اتحادیه اروپا یک کودتای خاموش به راه انداخته است اما اکنون نه تنها اتحادیه اروپا ما را به اجلاس سران خود دعوت نمی کند بلکه دارد وقت ما را هم تلف می کند.
اردوغان با تاکید بر اینکه اکثریت مردم ترکیه دیگر عضویت در اتحادیه اروپا را نمی خواهند؛ گفت : با این وجود ما یک مدت کوتاه دیگر به روابط مخلصانه خود با اتحادیه اروپا ادامه خواهیم داد تا ببینیم چه نتیجه ای برای ما به دنبال خواهد داشت.
ادامه دارد…

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.