آخرین اقدامات در ارتباط با پرونده سعید مرتضوی

رئیس کل دادگستری استان تهران با بیان این‌که «پرونده سعید مرتضوی به دادگاه تجدید نظر آمده است» گفت:‌در این‌باره در دادگاه تجدید نظر رسیدگی خواهد شد.

غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت پرونده سعید مرتضوی خاطرنشان کرد:‌ پیش‌تر در دادگاه بدوی درباره پرونده تامین اجتماعی حکمی علیه وی(مرتضوی) صادر شد که هم ایشان وهم وکیل تامین اجتماعی به حکم اعتراض کردند. برابر مقررات این پروند به دادگاه تجدید نظر آمد و در این‌باره دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خواهد کرد.
بر اساس اخبار منتشر شده شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در تاریخ هفدهم و هجدهم مهر امسال برای رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی وقت تعیین کرده است.
 در بهمن ماه سال ۹۵ وکیل‌مدافع سازمان تامین اجتماعی از ارجاع بخشی از پرونده سعید مرتضوی که به شلاق محکوم شده بود، به شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر خبر داد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.