یک پست دیگر به پستهای محمد بن سلمان اضافه شد

رسانه های عربی از احتمال کنار زدن ولی عهد سابق عربستان از یک پست کلیدی دیگر توسط ولی عهد جدید این کشور خبر دادند.

به نقل از اسپوتینک، رسانه های عربی و سعودی گزارش دادند که به احتمال زیاد «محمد بن سلمان» ولی عهد تازه منصوب شده عربستان یک پست کلیدی دیگر را از«محمد بن نایف» ولی عهد سابق این کشور گرفته باشد.
براساس تصاویری که خبرگزاری رسمی عربستان منتشر کرده بن سلمان ریاست نشست شورای امورز سیاسی و امنیتی را برعهده دارد این در حالیست که پیشتر محمد بن نایف ریاست این نشست را برعهده داشت.
«ملک سلمان» پادشاه عربستان شوراهای امور اقتصادی و توسعه ای و سیاسی و امنیتی را در سال ۲۰۱۵ ایجاد کرد.پادشاه عربستان چندی پیش در حکمی غیر منتظره محمد بن نایف را از ولی عهدی عزل و محمد بن سلمان پسر خود را برجای او نشاند.
محمد بن سلمان در حال حاضر پست‌های ولیعهد عربستان، وزیر دفاع، رئیس شورای امور اقتصادی و توسعه، رئیس شورای امور سیاسی و امنیتی را برعهده دارد.

 
 
 
دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.