نماینده اصلاح‌طلب به رئیسی؛ تتلو نمی‌تواند به شما ارزش دهد/ از انتخابات درس بگیرید

اینکه بعد از یک انتخابات رقابتی، سالم و پرشور، ادعاهای مختلفی مطرح شود، اعم ازاینکه این ادعا از طرف کاندیداها یا طرفدارانشان باشد، قاعدتا، نمی‌تواند سلامت انتخابات را زیر سوال ببرد. علاوه بر اینکه سلامت انتخابات هم در مراجع قانونی مورد تایید قرار گرفت و هم رهبری معظم انقلاب در صحبت هایشان صراحتا از سلامت کلی انتخابات اسم بردند و تاکید کردند اگر هم تخلفاتی به صورت جزئی صورت گرفته مراجع مربوط به این تخلفات رسیدگی کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی با اشاره به اظهارات اخیر رئیسی گفت: با توجه به شرایطی که در کشور وجود داشت، این انتخابات کاملا رقابتی و پر شور بود و علاوه بر اصل انتخابات، مشارکت مردم هم برای کشور و هم نظام امتیاز بزرگی بود. بعد از اتمام انتخابات نیز نگاهی که ما داریم، رو به آینده است و قانون انتخابات هم همه مسائل و برآیند ها را مشخص کرده که اگر احیانا کسی ادعای تخلف دارد ادعا را از کدام مسیر دنبال کند و مراجع قانونی برای رسیدگی به اعتراضات و ادعاها مراجع مشخص اند. لذا اینکه در قانون انتخابات زمان بندی لازم هم پیش بینی شده است.
وی ادامه داد: اینکه بعد از یک انتخابات رقابتی، سالم و پرشور، ادعاهای مختلفی مطرح شود، اعم ازاینکه این ادعا از طرف کاندیداها یا طرفدارانشان باشد، قاعدتا، نمی‌تواند سلامت انتخابات را زیر سوال ببرد. علاوه بر اینکه سلامت انتخابات هم در مراجع قانونی مورد تایید قرار گرفت و هم رهبری معظم انقلاب در صحبت هایشان صراحتا از سلامت کلی انتخابات اسم بردند و تاکید کردند اگر هم تخلفاتی به صورت جزئی صورت گرفته مراجع مربوط به این تخلفات رسیدگی کنند.
نماینده تهران در مجلس دهم همچنین با اشاره به سخنان رئیسی درمورد ادعای تخریب طیف مقابل گفت: درمورد ادعایی که درمورد مناظرات شده باید گفت اسم مناظره با محتوای آن تطابق دارد، نظر دو طرف در اینجا مطرح میشود. گاهی اوقات حرف هایی، ادعاهایی یا اتهاماتی در آنجا مطرح میشود که قاعدتا باید برای مردم رفع ابهام شود. بالاخره طرف مقابل باید این حق را داشته باشد که از خودش دفاع کند و در شرایطی که افراد از خودشان دفاع میکنند نباید به عنوان حمله به طرف مقابل در نظر گرفت.

افکار عمومی قضاوت میکند
رحیمی ادامه داد: چارچوب مناظرات یک چارچوب مدون و منقحی نیست. البته این نقص است که مناظرات چارچوب رفتاری لازم را به صورت مدون پیش بینی نکرده، منتهی طبیعی است زمانی که نسبتی به کسی داده میشود این فرد باید بتواند از خودش دفاع کند. آقای رئیسی هم صحبتشان این بود که حد روحانیت نگه داشته نشده. به هر حال اگر نگاه ما به منافع ملی و سازندگی کشور است باید به آینده نگاه کنیم نه گذشته. اتفاقا بعد از انتخابات ریاست جمهوری بیشترین حملات از سوی طیف منتقدین ومخالفین به دولت و دولتمردان صورت گرفته است؛ آن هم در آستانه انتخاب کابینه. نمونه اخیر این حمله ها هم در طرح سه فوریتی مجلس برای زیر سوال بردن قرارداد توتال دیده شد. به هر حال وزیر نفت مفصل توضیح داد.
همچنین اضافه کرد: خوشبختانه افکار عمومی درک میکنند و میتوانند قضاوت کنند که که این هجمه ها با چه هدفی است و در چه شرایطی دارد انجام میشود. به هر حال اگر هدف دلسوزی برای کشور است این انتقادها و سوال ها باید از مجاری قانونی خود پیگیری شود و شائبه افکنی و ایجاد دغدغه برای مردم نباید به بهانه انتقاد از دولت مطرح شود.
علیرضا رحیمی همچنی در واکنش به ادعای رئیسی مبنی بر اینکه رای قشر محروم به او بوده گفت: به هر شکل مشخص نیست که افرادی که رای نداده اند از کدام طبقه اند، همانطور که در مقابل مشخص نیست کسانی که رای داده اند از کدام طبقه درآمدی هستند. سیستم انتخاباتی ما واجدین شرایط را بر اساس در آمد و طبقه اقتصادی تقسیم بندی نکرده و هیچ اطلاعاتی در هیچ بخشی از دولت و نظام وجود ندارد که برای انتخابات رای دهندگان را به طبقات مختلف تقسیم کنند. به این سخنان باید در حد ادعا نگاه کرد و خیلی قابل توجه نیست.

صدا و سیما جانب روحانی را نگرفته است
این نماینده مجلس در پاسخ به سخنان رئیسی مبنی بر تبلیغ صدا و سیما برای روحانی گفت: مسئله تبلیغ وجود ندارد. در همه دوره های ریاست جمهوری این ادعا به ویژه در ماه های آخر منتهی به انتخابات وجود داشته است. فعالیت های رئیس جمهور مستقر را که خودش کاندیدای ریاست جمهوری به پای تبلیغات می‌گذارند و این نکته ای است که در همه ادوار انتخابات مطرح میشود. مهم این است که قصد تبلیغات وجود نداشته باشد. چنین قصدی نه از جانب آقای روحانی و نه از جانب صدا و سیما وجود نداشته است. صدا و سیما مکلف است اخبار حوزه ریاست جمهوری را پوشش دهد، همچنین که موظف است اخبار روسای دیگر قوا را پوشش دهد.
رحیمی افزود: این اتهام به هیچ وجه نمیتواند نه به آقای روحانی نه به صدا و سیما وارد باشد. طبیعی است که در هفته های انتخابات هم مردم ادامه فعالیت دولت را شاهد باشند و معنای این ادامه فعالیت تبلیغ نیست و صدا و سیما هم نمیتواند پخش فعالیت های دولت را در آستانه انتخابات متوقف کند. ما از مجلس در صدا و سیما ناظر داشتیم و اتفاقا بر تقسیم زمان برای کاندیدا ها نظارت کامل وجود داشت و گزارش تبلیغ به هیچ وجه به ما ارائه نشده است.
این نماینده اصلاح طلب همچنین با اشاره به سخنان رئیسی در حمایت حمایت از خواننده زیر زمینی گفت: به هر حال نه آقای تتلو میتواند به آقای رئیسی ارزش دهد و نه آقای رئیسی میتوانست ارزشی به این آقا دهد. این دیدار اساسا هیچ ارزشی را به صورت متقابل میان طرفین منتقل نکرد و فکر میکنم همه افراد از انتخابات درس های لازم را گرفته باشند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.