طارمی: هدفم کمک به تیم است و حرفی از آقای گلی نزدم

۱۱نیوز نوشت: مهدی طارمی پیش از سفر به اوکراین با هواداران پرسپولیس که در فرودگاه بودند صحبت کرد.

مهدی طارمی پیش از سفر به اوکراین در فرودگاه امام با مسافرانی که هوادار پرسپولیس بودند روبرو شد. آنها به او می گفتند خودت را برای تمرینات مارکو آماده کن. یکی از هواداران هم از او پرسید روزنامه‌ها نوشته‌اند قول آقای گلی داده‌ای و گفته‌ای حتما آقای گل می‌شوم. طارمی جواب داد: «هیچ جایی نه مصاحبه کرده‌ام نه حرفی از آقای گلی زده‌ام. هدفم کمک به تیمم است. مطلبی که روزنامه‌ها نوشته‌اند در مورد فصل قبل بوده است.»

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.