قطر به سازمان ملل درباره سیاسی کردن حج شکایت کرد

کمیته ملی حقوق بشر قطر اعلام کرد در خصوص سیاسی کردن فریضه حج توسط عربستان سعودی به سازمان ملل شکایت کرده است.

به نقل از الجزیره، کمیته ملی حقوق بشر قطر اعلام کرد که با ارسال نامه‌ای به نهاد آزادی‌های دینی و اعتقادی سازمان ملل متحد به سیاسی کردن فریضه حج و محدود کردن حجاج قطری برای شرکت در این مراسم مذهبی شکایت کرده است. 
این سازمان حقوق بشری قطری افزود: «این اقدام عربستان در سیاسی کردن یک فریضه مذهبی و محدود کردن حجاج قطری برای شرکت در مراسم حج نقض آشکار تمامی قراردادهای بین‌المللی که برای آزادی دینی و اعتقادی به تصویب رسیده است، بوده و سازمان ملل باید موضع قاطعی در این خصوص اتخاذ کند.»
این کمیته تصریح کرد که در این نامه به اقدام‌هایی همچون مجبور کردن اتباع قطری به خروج از عربستان که باعث جلوگیری از بجا آوردن فریضه عمره توسط آن‌ها شد یا اخراج این افراد از هتل‌های محل اقامت خود اشاره شده است. 
کمیته ملی حقوق بشر قطر همچنین تاکید کرد که تصمیم دارد با طرح شکایت علیه عربستان سعودی به سازمان یونسکو در خصوص جلوگیری از حضور اتباع قطر در مراسم حج اعتراض کند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.