اگر تصمیمات شورای نگهبان لازم الاتباع است، چرا امام بعضی کارهای آن را قبول نداشت؟

روزنامه جمهوری پنجشنبه ۱۳ خرداد به اظهار نظر یک اصولگرا درباره تصمیم شورای نگهبان پرداخت.

یکی از اصولگرایان در سخنی عجیب مدعی شدحتی تبعیت از تصمیم غلط شورای نگهبان هم الزامی است!

محسن کوهکن گفت: «اعضای شورای نگهبان معصوم نیستند و علم غیب ندارند؛ همین 2 ویژگی مؤید آن است که این شورا مصون از تصمیم خطا نیست، اما در جامعه قانونمند باید حتی از تصمیمات غلط یک شورای قانونی تبعیت کرد و اجازه نداد تصمیم شخصی، تصمیم شورا را زیر سؤال ببرد!».

آقای کوهکن به این سؤال پاسخ نداد که اگر تصمیم غلط شورای نگهبان، موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات شود و نظام را از پشتوانه حداکثری محروم کند، آیا چنین پیامدی قابل قبول است؟ سؤال دیگر اینکه اگر تمام تصمیمات شورای نگهبان لازم‌الاتباع است، پس چرا امام خمینی در مواردی به این شورا نهیب زدند و اعضاء آن را از بعضی تصمیمات نهی کردند؟

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.