همتی: آقای رئیسی به من امان‌نامه می‌دهید که حرف بزنم بعدا تعقیب نشوم؟

همتی گفت: سال ها اقتصاد در در دست سیاسیون بوده حالا بگذارید اقتصاد در دست اقتصادی ها باشد و سیاسیون از اقتصاددان ها فرمان ببرند.

عبدالناصر همتی درخصوص برنامه های اقتصادی اش گفت:

من البته در مصاحبه های تلویزیونی اعلام کرده ام که بحث اساسی من تغییر حکمرانی اقتصادی است. سال ها اقتصاد در در دست سیاسیون بوده حالا بگذارید اقتصاد در دست اقتصادی ها باشد و سیاسیون از اقتصاددان ها فرمان ببرند.

من همیشه گفته ام به جناب آقای رییسی احترام می گذارم اما ما الان رقیب هستیم و مردم باید مسائل را بدانند. من یک شهروند عادی و استاد دانشگاه هستم و شما رییس قوه قضاییه هستید. آیا امان‌نامه می دهید که بعد از این صحبت ها ما را تعقیب و پیگیری نکنید؟ اینجور که آقای رضایی می گویند ما معرفی می کنیم و محاکمه می کنیم و…

آقای رضایی به عنوان فرمانده جنگ ما به شما احترام می گذاریم اما همین که در مورد برخی عملیات های شما در زمان جنگ پیگیری نمی شود، باید خدا را شکر کنید. من اگر رییس جمهور بشوم، حتما شما را به عنوان یکی از اخلال گران اقتصادی، به آقای رییسی در قوه قضاییه معرفی می کنم.

آقای جلیلی شما می گویید چرا صادرات ما به اروپا از افغانستان کمتر است؟ چون دنیا از ما کالا نمی خرد. رشد اقتصادی ما نیم درصد سالیانه شده است. لطفا به این حرف ها نخندید. این ها خنده ندارد بلکه گریه دارد. ما باید سالی 8 درصد رشد اقتصادی می داشتیم. شما با خواندن بیانه ها آن را  5 درصد کردید. مردم را فقیر کرده اید و حالا ایده می دهید؟ شما و دوستانتان از اقتصاد بیرون بروید حتما درست می شود.

در مورد تعطیلی کارخانه ها آیا دولت آن ها را تعطیل کرده است یا قوه قضاییه؟ آقای رییسی شما دادستان و معاون اول قوه قضاییه بوده اید چرا مانع تعطیلی آن نشدید؟

من یک شهروند عادی هستم که از مسئولیت عزل شده ام و در مقابل رییس قوه قضاییه و سایر کاندیداهای پوششی هستم. این پول ها را در ستادهایتان از کجا آورده اید و این همه علیه من تخریب می کنید؟ مردم شما قضاوت کنید.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.