واکسیناسیون معلمان چه زمانی تمام می‌شود؟

محسن بیگی گفت: واکسن‌ها متفاوت است و هر واکسنی که در شبکه توزیع می‌شود همکاران فرهنگی هم از آن استفاده می‌کنند.

محمد محسن بیگی مدیر کل دفتر سلامت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: طبق روندی که اکنون وجود دارد و اگر قرار باشد نوبت دوم بر همین اساس انجام شود، احتمالا یک هفته تا ۱۰ روز قبل از مهر واکسن نوبت دوم معلمان هم تکمیل می‌شود.
وی در مورد نوع واکسن‌های تزریقی نیز گفت:واکسن‌ها متفاوت است و هر واکسنی که در شبکه توزیع می‌شود همکاران فرهنگی هم از آن استفاده می‌کنند. در حال حاضر هم برکت، سینوفارم وآسترازنکا در شبکه توزیع می‌شود.
وی در پایان گفت :البته در برخی از نقاط تعداد محدودی واکسن پاستور (پاستوکووک) هم داشتند که در این جاها افراد اختیار دارند و هرکدام را که خواستند انتخاب می‌کنند.
دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.