گره تیم اقتصادی رئیسی/ تیم اقتصادی دولت احمدی‌نژاد یا تیم دوم؟

درباره تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی گمانه های تازه ای پخش شده است. اختلاف در انتخاب تیم اقتصادی کجاست؟

از شواهد و قرائن برمی آید که عکس تیم سیاسی، تشکیل تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی هنوز نهایی نشده است. در حالی که تا چند روز قبل رسانه های نزدیک به رئیس دولت منتخب برای ستاد اقتصادی دولت متشکل از سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی گزینه های مشخصی را ذکر می کردند؛ از ظهر روز جمعه نام ها عوض شده است. این در حالی است که تیم سیاسی رئیسی نهایی شده و گزینه های پیشنهادی از هم اکنون فعالیت های خود را به صورت رسمی و غیررسمی آغاز کرده اند. حضور حسین امیرعبداللهیان در دیدارهای خارجی رئیسی و فعال شدن احمد وحیدی در فضای مجازی نشانه های این اتفاق است.

طول کشیدن تکمیل تیم اقتصادی رئیسی یا تغییر نامها در فضای مجازی ریشه در یک رقابت پنهان در همین ابتدای کار دارد. رقابتی که میان فرهاد رهبر و محمد مخبر است.

رهبری که اعتقاد به فرمانده دارد

فرهاد رهبر مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی در زمان تولیت ابراهیم رئیسی بود، او در سال 1396 و در جریان رقابت های انتخابات ریاست جمهوری نیز محوریت اقتصادی ستاد ابراهیم رئیسی را بر عهده داشت. رقابتی که پیروز آن حسن روحانی بود. پس از آن رئیسی به قوه قضائیه رفت و رهبر به دانشگاه آزاد. اما مدیریت او بر دانشگاه آزاد مستعجل بود. در سال 1400 باز هم در ستاد کنار ابراهیم رئیسی قرار گرفت و در حوزه اقتصادی به وی مشورت می داد.

با پیروزی رئیسی از فرهاد رهبر به عنوان چهره اصلی و هدایت کننده تیم اقتصادی نام برده می شد. او در گروهی قرار داشت که اسامی پیشنهادی را غربال می کرد. فرهاد رهبر در دولت محمود احمدی نژاد نیز چنین نقشی را ایفا کرد. او خود گزینه وزارت اقتصاد بود اما به دلیل آنکه یک بار برای دیوان محاسبات از مجلس رای نگرفته بود در لحظه آخر به سازمان مدیریت و برنامه ریزی رفت و البته عمر مدیریت او در این سازمان نیز بلند نبود. رهبر از همان زمان یک نظریه را دنبال می کرد؛ «تیم اقتصادی باید فرمانده داشته باشد» او این نظریه را در دولت رئیسی نیز مطرح کرده است. طبیعتا فرمانده اقتصادی باید در چینش همکاران خود نقش مستقیم داشته باشد.

معاون اولی که تیم دارد

با اینکه در فضای عمومی اکثرا از فرهاد رهبر به عنوان مرد تعیین کننده تیم اقتصادی یاد می کردند اما نام محمد مخبر برای معاون اولی معادلات را کمی تغییر داد. ابراهیم رئیسی برای معاون اولی خود محمد مخبر را قصد دارد بیاورد. محمد مخبر مدیریت ستاد اجرایی فرمان امام را بر عهده دارد. ستادی که یکی از نهادهای قدرتمند اقتصادی در کشور است و در اکثر شاخه ها فعالیت دارد. تجربه مخبر در مدیریت پروژه های مختلف و آشنایی با کسب و کارها از نظر رئیسی به کار او می آید. از نظر رئیسی عملکرد او در ستاد، در حوزه بنگاهداری و محرومیت زدایی همزمان موفق بوده است و به همین دلیل بر معاون اولی مخبر اصرار دارد. از قرار معلوم مخبر معاون اولی را پذیرفته و امروز حکم صادر می شود. اما محمد مخبر می خواهد اگر معاون اول باشد با تیم خود به دولت بیاید تا برنامه های اقتصادی را پیش ببرد. تیمی که در ستاد در کنار او بوده و معاون اول آینده به توان و مهارت آنان اعتماد دارد. مخبر اعتقاد دارد اگر قرار است موفقیت مدنظر رئیسی در ستاد اجرایی را در دولت نیز تکرار کند نیازمند تیم خود است. مخبر برای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه گزینه های خود را دارد، گزینه هایی که الزاما نظر فرهاد رهبر نیست.

تیم اقتصادی دولت اول یا دولت دوم محمود احمدی‌نژاد

چهره هایی که مخبر بر آنان تاکید دارد عموما چهره هایی هستند که در دولت دوم محمود احمدی نژاد نقش محوری داشتند اما چهره های مورد نظر رهبر بیشتر در دولت اول احمدی نژاد فعالیت دارند.

اولین آزمون ابراهیم رئیسی انتخابی بین دو دیدگاه است؛ تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد با محوریت فرهاد رهبر یا تیم دوم محمود احمدی نژاد با محوریت محمد مخبر؟ یا تقسیم قدرت میان دو لیدر؟ رئیسی باید انتخاب کند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.