مقاومت تاوان دارد

این روزها احمد مسعود فرزند احمد شاه مسعود، مجاهد فقید افغانستانی آخرین سنگر مقاومت است و در دره پنجشیر با طالبان می‌جنگند. احمد مسعود اما برخلاف طالبان که پشتیبانی آشکار و پنهان بسیاری از کشورها را دارند، تنهاست و فقط با هشتگ و از او حمایت می‌شود.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.