مهمترین نکات در مورد سنوات و پایه سنوات کارگران که باید بدانید

چهار اشتباه مهم در مورد سنوات و پایان سنوات کارگران انجام می شود، اما حتی در صورت تسویه حساب قطعی پایان سال، پایه سنوات سال قبل و همینطور سال جدید باید به مزد کارگر اضافه شود. پس بنابراین به هیچ عنوان پایه سنوات با تسویه از بین نمی رود.

وحید حاجی زاده مشاور روابط کار گفت: اینکه برخی اعلام می کنند سنوات خدمت فقط به کارگرانی تعلق می گیرد که بالای یک سال فعالیت داشته باشند. باید گفت که خیر، همچین چیزی وجود ندارد، با توجه به تغییری که در خصوص سنوات خدمت کارگران بوده، حتی کسانی که زیر یک سال و در واقع یک ماه هم کار کرده باشند به نسبت ماه و روزهای فعالیت باید سنوات خدمت دریافت کنند. البته کسانی که یک سال فعالیت داشته اند، کارفرما باید به معادل یک پایه حقوق در نظر بگیرد. ضمن اینکه پرداخت آن می تواند به صورت ماهیانه یا سالیانه انجام شود.

سنوات ارتباطی به حداقل‌بگیر و سایر سطوح مزدی ندارد

 

وی افزود: اشتباه دوم در خصوص پایه سنوات هست که اعلام می کنند پایه سنوات تنها به حداقل بگیران تعلق می گیرد، این موضوع نیز اشتباه است؛ کلیه کارگران مشمول قانون کار که سال اول خود را به پایان رسانده اند، از سال دوم مشمول پایه سنوات می شوند  و بنابراین ارتباطی به حداقل بگیر و سایر سطوح مزدی ندارد.

حاجی زاده گفت: اشتباه سوم در خصوص محاسبه پایه سنوات است که اعلام می شود کارفرما می تواند پایه سنوات را هر ماه، پایان قرارداد یا در پایان سال یکجا پرداخت کند، این روش نیز اشتباه است، پایه سنوات می بایست هر ماه توسط کارفرما به پایه حقوق  اضافه و پرداخت شود زیرا پایه سنوات جزئی از حقوق پایه محسوب می شود پس بنابراین باید به صورت ماهیانه و منظم پرداخت شود.

 

به هیچ عنوان پایه سنوات با تسویه از بین نمی‌رود

 

این مشاور روابط کار در پایان گفت: اشتباه چهارم بار دیگر در خصوص پایه سنوات است، برخی اعلام می کنند اگر کارفرما پایان سال تسویه قطعی انجام دهد، از سال جدید فقط پایه سنوات همان سال تعلق می گیرد، این مورد هم اشتباه است زیرا از سال 92 دستورالعمل وزارت کار در این خصوص صادر شده که حتی در صورت تسویه حساب قطعی پایان سال، پایه سنوات سال قبل و همینطور سال جدید باید به مزد کارگر اضافه شود. پس بنابراین به هیچ عنوان پایه سنوات با تسویه از بین نمی رود.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.