سندروم سرکه‌ای فیلم‌های قدیمی

فیلمهای قدیمی یک بیماری دارند به اسم سندروم سرکه ای.وقتی مبتلا بشوند بوی سرکه میگیرند و به فیلمهای کنارشان هم منتقل میکنند.اگر بموقع رسیدگی و تیمار نشوند مانند انسان میمیرند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.