کاهش قابلیت انتقال از طریق هوا؛ کرونا به نابودی نزدیک شد؟

ویروس کرونا ۹۰ درصد از قابلیت سرایت خود در هوا را از دست داده است.

کووید-۱۹، ۹۰ درصد از قابلیت سرایت خود از طریق هوا در ۲۰ دقیقه‌ی اول را از دست داده که اکثر این توان از دست رفته متوجه ۵ دقیقه اول مواجه افراد با ویروس شناور در هوا است.

محققین دانشگاه بریستول می‌گویند انتقال ویروس از طریق هوا ناممکن نیست اما همچنان بیشترین ریسک سرایت در ارتباطات مستقیم است که می‌شود به وسیله ماسک و رعایت فاصله از آن جلوگیری کرد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.