بعد از نوروز، طالبان تاریخ هجری شمسی را هم کنار گذاشت

استفاده از تقویم قمری در دور نخست حکومت این گروه قبل از سال ۲۰۰۱ نیز در سراسر افغانستان اجرا می‌شد.

شنبه ۶ فروردین (۲۶ مارس)، سرپرست ریاست عمومی اداره امور طالبان در یک نامه رسمی، به همه وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی دستور داد که از این پس، همه نامه‌های دولتی را بر اساس تقویم هجری قمری تاریخ‌گذاری کنند.

به گزارش ایندیپندت، در این نامه که به امضای شیخ نورالحق انور، معاون انسجام امور دولت و سرپرست ریاست اداره امور طالبان، به ادارات دولتی ارسال شده است، از وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی خواسته شده است تا «تاریخ‌های وارده و صادره» نامه‌های رسمی را از این پس بر اساس تقویم هجری قمری بنویسند.

این دستور طالبان در دور نخست حکومت این گروه قبل از سال ۲۰۰۱، نیز در سراسر افغانستان اجرا می‌شد، زیرا طالبان تقویم خورشیدی را به‌عنوان تقویم رسمی افغانستان قبول نداشتند.

این گروه آن زمان نیز با فرهنگ‌های غیرمرتبط با اسلام در افغانستان در ستیز بودند و این رفتار آنان سبب فاصله گرفتن بیشتر مردم از این گروه و دولت آنان شده بود. اکنون نیز با آن که طالبان ادعای تغییر در رویه و رفتارشان دارند، فرهنگ‌ستیزی و رودررو دانستن فرهنگ مردم با دین، موجب نارضایتی مردم شده است.

پیش از آغاز سال جدید خورشیدی، طالبان تجلیل از نوروز را که یک سنت فرهنگی هزاران ساله افغانستان است، ممنوع اعلام کردند. مردم در بیشتر شهرهای افغانستان، از جمله شهر مزارشریف، اجازه برگزاری مراسم همیشگی نوروز را نیافتند.

طالبان اعلام کردند از آن‌جا که نوروز جایگاهی در متون دینی اسلام ندارد، «بدعت» به‌ شمار می‌رود و تجلیل از آن حرام است. تغییر تقویم هجری خورشیدی به هجری قمری نیز برآمده از همین ناهماهنگ دانستن دین با فرهنگ و تاریخ است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.