اظهارات عضو کمیسیون امنیت ملی درباره وضعیت مذاکرات

زهره الهیان، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه خطوط قرمز نظام توسط تیم مذاکره کننده کاملاً رعایت می‌شود گفت: نه توافقی صورت گرفته است نه پیش نویسی وجود دارد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه خطوط قرمز نظام توسط تیم مذاکره کننده کاملاً رعایت می‌شود گفت: نه توافقی صورت گرفته است نه پیش نویسی وجود دارد.

زهره الهیان با اشاره به شایعاتی مبنی بر وجود متن پیش نویس توافق مطرح شده است اظهار داشت: مذاکرات بر اساس متون قبلی در حال انجام است و هیچ متن پیش‌توافقی و هیچ متن جدیدی تحت عنوان پیش‌نویس در مذاکرات تهیه و تدوین نشده است.

وی با بیان اینکه خطوط قرمز نظام توسط تیم مذاکره کننده کاملاً رعایت می‌شود و با تاکید بر این خطوط قرمز مذاکرات درحال انجام است تصریح کرد: تیم مذاکره کننده بر اساس چارچوبی که برایش تعیین شده و با توجه به خطوط قرمز نظام کار خود را به پیش می‌برد و به هیچ وجه خطوط قرمز زیر پا گذاشته نشده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه تیم مذاکره کننده با رعایت خطوط قرمز نظام مشغول انجام ماموریت خود هستند تاکید کرد: درحال حاضر نه توافقی صورت گرفته است نه پیش نویسی وجود دارد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.