عکس| مجازات عجیب طالبان برای فرد روزه‌خوار

‏یکی از هزاره ها به جرم روزه خواری توسط طالبان دستبند زده شده و با بشقابی در دهان در خیابان گردانده شد؛ گفته می شود او بیمار و مسافری از اهالی سرجنگل بوده که برای مراجعه به پزشک به غور رفته بوده است؛ طالبان شکستن روزه را حتی برای مسافر مجاز نمی‌دانند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.