آخرین نقشه از وضعیت میدانی جنگ در اوکراین

نقشه جدید پیشروی و تجاوز روسیه در خاک اوکراین را ببینید.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.