افغانستان، سرزمین جنگ و ماتم‌!

دو روزنامه صبح نو و سازندگی در صفحه یک خود به وضعیت وخیم مردم با ظهور دوباره طالبان در افغانستان پرداختند!

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.