طالبان فقط خودشان را بنده خدا می‌دانند

متأسفانه طالبان خودمحور که غیر از خودشان کسی را شایسته بنده خدا بودن نمی‌دانند، می‌خواهند بر مردم متدین افغانستان حکومت کنند!

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: یک فیلم ویدیوئی از گفتگوی مرزبانان ایرانی و طالبان در مرز ایران و افغانستان به فضای مجازی راه پیدا کرده که نشان‌دهنده نگاه پر از خودپسندی طالبان است.

در این گفتگو افسر مرزبان ایرانی خطاب به مرزبان طالبان می‌گوید: ما همه بنده خدا و دشمن آمریکا هستیم، چرا با هم دعوا کنیم؟

مرزبان طالب در جواب می‌گوید: «بنده خدا داریم تا بنده خدا».

متأسفانه این گروه خودمحور که غیر از خودشان کسی را شایسته بنده خدا بودن نمی‌دانند، می‌خواهند بر مردم متدین افغانستان حکومت کنند!

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.