یاشار سلطانی: جراحی اقتصادی را از شکم مردم آغاز کردید؟

فعال رسانه ای، آغاز جراحی اقتصادی از «شکم مردم بی‌دفاع» را مورد انتقاد قرار داد.

‏یاشار سلطانی فعال رسانه‌ای در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: چرا جراحی اقتصادی را از شکم مردم بی‌دفاع آغاز کردید؟مگر بدون تغییر قوانین فسادزای پولی/ بانکی و رفع بروکراسی اداری، بدون مبارزه واقعی با فساد، بدون توجه به آمایش سرزمین، بدون اصلاح مدیریت حوزه آب ‌و منابع زیرزمینی، بدون اصلاح ساختار حکمرانی و… می‌توان جراحی موفق اقتصادی داشت؟

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.