نحوه دسترسی به احکام افزایش حقوق فرهنگیان ۱۴۰۱

نحوه دسترسی به احکام افزایش حقوق فرهنگیان ۱۴۰۱ را در ادامه بخوانید.

به نقل از گسترش‌نیوز، برخی مناطق احکام جدید افزایش حقوق فرهنگیان ۱۴۰۱ را در سامانه https://profile.medu.ir بارگذاری کرده اند. برخی دیگر از مناطق احکام جدید را در سامانه اتوماسیون که قبل از این هم فیش حقوقی یا احکام بارگذاری میشد، بارگذاری نموده اند.

برخی مناطق هم ممکن است به دلایلی از جمله عدم دسترسی، در سامانه ها بارگذاری نکنند و احکام را پرینت گرفته و از طریق دبیرخانه ادارات به مدارس ارسال کنند.

در زمینه صدور احکام سال ۱۴۰۱ ، حکم کاهشی یا کاهش حقوق نداریم.

در نگارش افزایش حقوق سال ۱۴۰۱ ارسالی به مناطق ثابت ماندن و تجمیع بند های، تفاوت بند (ی) سال ۹۸ و جزء (۱) بند الف سال ۹۷ در بند “۱۹” حکم کارگزینی قید شده است.

بنابراین بند های تفاوت تطبیق ۹۷ و تفاوت تطبیق ۹۸ ثابت مانده و مبلغ ریالی آنها در بند سایر از این تاریخ به بعد ثابت می ماند ولی این به معنای صفر شدن این بند ها نیست.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.