تصمیم های خطرناک وزارت صمت برای واردات خودرو و سلام ایرانیان به بنجل های هندی!

تصمیم های خطرناکی در وزارت صمت برای واردات خودرو در حال انجام است که در صورت نهایی شدن باعث خلق فاجعه خواهد شد.

به نقل از تحریریه، طبق طرح وزارت صمت که با میدان داری فاطمی امین و منوچهر منطقی به وزارتخانه ای با تصمیم های غیرقابل توجیه تبدیل شده، قرار است واردات خودرو برای مدل های تا ۱۰ هزار دلار(اگر چنین مدل هایی وجود خارجی داشته باشد) تعرفه ۱۰ درصدی و برای مدل های تا ۲۰ هزار دلار تعرفه بالاتر اعمال شود.

طبق قانون نرخ تعرفه خودروهای وارداتی را کمیته ماده ۱ مقررات صادرات و واردات تعیین می کند و رییس کمیته هم وزیر صمت است که شاید جانشین سنت شنیده شده رایج در دوران نعمت زاده شود که یک نرخ را کمیته پیشنهاد می داد و یک نرخ هم از دفتر نعمت زاده اعلام می شد.

آیا قرار است در دوره رئیسی هم وزارت صنعت، معدن و تجارت مانند دوران اعتدال، در پستوهای وزارت صمت برای بازار خودرو کشور که مردم را عاصی کرده است، تصمیم گیری شود؟

در صورتی که طرح وزارت صمت نهایی شود شاهد ورود بنجل های هندی خواهیم بود که در برخی مدل ها قیمتی کمتر از ۱۰ هزار دلار دارند و عمدتا فاقد ستاره ایمنی و کیفی هستند. این بنجل ها تنها بنجل هایی هستند که می توانند روی بنجل های فرانسوی را پس از ۳ دهه حکمرانی در بازار خودرو ایران سفید کنند!

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.