آمار قربانیان «متروپل» آبادان به ۱۶ نفر رسید

قربانیان حادثه «متروپل» آبادان با کشف دو جسد به ۱۶ نفر رسید

دو پیکر دیگر در محل حادثه متروپل آبادان پیدا شد و با این احتساب تعداد قربانیان حادثه به ۱۶ نفر رسید. جستجوى امدادگران براى یافتن دیگر مفقودان ادامه دارد.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.