خبر بد برای مالباختگان بورس، سرمایه‌تان قابل برگشت نیست!

عضو هیأت رئیسه مجلس در خصوص سرمایه کسانی که سال ۹۹ در بورس هدر رفت توئیتی زد.

سید ناصر موسوی لارگانی نماینده مردم فلاورجان در صفحه تویئتر خود نوشت: طبق بررسیها سرمایه کسانی که سال ۹۹ در بورس هدر رفت متاسفانه برای همیشه قابل برگشت نیست. فقط می ماند محاکمه بانیان این وضع فجیع و پس گرفتن اموال نامشروعشان. جریانی متصل به دولت وقت که با رانت اطلاعاتی سود چندهزار میلیاردی برده است. سخن از ذوب ۶۰ میلیارد دلار سرمایه است.
تحقیقات هیئت تحقیق و تفحص مجلس از ابعاد پنهان ماجرا، نشان میدهد اعتمادسوزی بزرگترین زیان وارده به بورس است و نمی توان بدون تعیین تکلیف آن ضررهنگفت، به رونق مجدد بورس امید زیادی داشت. اعتماد سوزی به حدی عمیق است که پرکردن آن سیاهچاله جز با مجازات واقعی و شدید مسببان امکان پذیر نیست.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.