صداوسیما مرده! کافی است نگاهی به اینستاگرام بی‌بی‌سی بیندازید!

ایران حدود هشتادوچهار میلیون جمعیت دارد. اگر فرض کنیم که حتی نوزادان، هم بتوانند در این آمار باشند تقریباً از هر پنج ایرانی یک نفر صفحه تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی را در اینستاگرام دنبال می‌کند.

دکتر فردین علیخواه، استاد جامعه‌شناسی، در اعتمادآنلاین نوشت: صفحه تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی در اینستاگرام «هفده میلیون و دویست هزار» دنبال‌کننده دارد. دوباره می‌نویسم:  «هفده میلیون و دویست هزار». یعنی چه؟

ایران حدود هشتادوچهار میلیون جمعیت دارد. اگر فرض کنیم که حتی نوزادان، حتی نوزادان، هم بتوانند در این آمار باشند تقریباً از هر پنج ایرانی یک نفر صفحه تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی را در اینستاگرام دنبال می‌کند.

من برای تحقیقات مختلفی که درباره رسانه دارم تقریباً هر هفته تعداد دنبال‌کنندگان صفحات تلویزیون‌های ماهواره‌ای را دنبال می‌کنم. این رقم برای «شبکه من و تو» حدود هشت میلیون و هشتصد هزار نفر، و برای شبکه ایران‌اینترنشنال پنج میلیون نفر است. دوباره می نویسم: حدود نه میلیون ایرانی صفحه شبکه من و تو را در اینستاگرام دنبال می کنند.

زمانی رولان بارت، نظریه پرداز و فیلسوف فرانسوی از «مرگ مؤلف» سخن گفت. با تأثیر از چارچوب مفهومی او باید از «مرگ صدا و سیما در ایران» گفت. باید خودمان را برای خواندن فاتحه آماده کنیم.

قاعده بسیار ساده است: تا وقتی که دردها رنج‌ها پریشانی‌ها و مصیبت‌ها، تا وقتی شادی‌ها و پایکوبی‌ها، تا وقتی اعتراض‌ها و دشنام‌ها،  تا وقتی اضطراب‌ها و عصبانیت‌ها، تا وقتی افکار و جهان‌بینی‌های مردم کوچه و بازار را آنطور که هست نشان ندهید اطمینان داشته باشید که روز به روز بر این آمار اضافه خواهد شد.

آنچه گفتم به معنای آن نیست که رسانه های یادشده تمام و کمال به نیازهای مخاطبان پاسخ می دهند. این مخاطبان پریشان حال اند که در جستجوی رسانه ای هستند که روایت گر زندگی واقعی و در جریان آنان باشد و نه آرمانشهر مقامات.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.