ایران برنامه نصب سانتریفیوژهای خود را گسترش می‌دهد

در گزارش آژانس اتمی که به رصد رویترز و به تایید آژانس رسیده، آمده است: ایران نصب سانتریفیوژهای IR-۶ در آبشار واحد را آغاز کرده که پیشتر توسط ایران به آژانس گزارش شده بود.

خبرگزاری رویترز به استناد از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نوشت که ایران می‌خواهد سانتریفیوژهای جدیدی را در سایت‌های هسته‌ای زیرزمینی خود نصب کند.

خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در خبری به استناد از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به کشورهای عضو نوشت که ایران نصب سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶ در تاسیسات زیرزمینی نطنز آغاز کرده است.

در گزارش آژانس اتمی که به رصد رویترز و به تایید آژانس رسیده، آمده است: ایران نصب سانتریفیوژهای IR-۶ در آبشار واحد را آغاز کرده که پیشتر توسط ایران به آژانس گزارش شده بود.

در این گزارش آمده که نصب دو آبشار دیگر از سانتریفیوژهای پیشرفته IR-۶ همچنان آغاز نشده است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.