از لج احمدی نژاد حیثیت کشور را می‌بریم!

معنای ساده سخنان خاندوزی این است که از لج احمدی نژاد کوپن را احیا و حیثیت کشور را می بریم.

معنای ساده سخنان احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در تلاش برای احیای نظام کوپونی؛ این است که از لج احمدی نژاد کوپن را احیا و حیثیت کشور را می بریم، تا نشان داده باشیم که کار متفاوتی کرده ایم.

وزیر اقتصاد به صراحت اعلام کرد: امیدواریم در تیرماه گزارش دوره آزمایشی به دولت ارسال شود سپس دولت تصمیم می‌گیرد برای ماه‌های بعد به چه ترتیبی اقدام کند.

یارانه نقدی در فاز اول اجرای خود باعث کاهش شدید نابرابری اجتماعی شد و ضریب جینی را از ۴۳ صدم به ۳۶ صدم کاهش داد، اما در تمام دوران نفس کشیدن نظام کوپونی، ضریب جینی در مرز ۴۰ صدم و بالاتر از بود.

پرداخت مستقیم یارانه نقدی باعث می شود تا انتخاب مصرف کننده محدود نشده و فساد در توزیع، گزینش کالاها و حواشی آن، ایجاد سامانه و … وجود نداشته باشد، اما ظاهرا ریلگذاری تخصصی(و نه سیاسی) با محمود احمدی نژاد باعث شده است تا منافع مردم قربانی برنامه های کودکانه شود.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.