آقای دولت! معیشتی نمی‌خواهیم، حقوق‌مان را می‌خواهیم!

حرفِ بازنشستگانِ تامین اجتماعی، روشن است؛ عدالت بیمه ای را اجرا کنید.

،غلامرضا بنی‌اسدی در مورد بازنشستگان گفت: صریح ترین معادله را هم سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی بیان کرد: “چرا قانون۷ برابر حداقل دستمزد، هنگام گرفتنِ حق بیمه رعایت می‌شود اما هنگامِ پرداختِ مستمری نه؟” بله، حرف بازنشسته همین سخنِ “محمد حسن زدا” است که :” ما نمی‌توانیم هنگام دریافت حق بیمه قانون ۷برابر را رعایت کنیم اما در هنگام پرداختِ مستمری آن را رعایت نکنیم.” ما خواهان رعایت مَّرِ قانون بر اساس بیمه پردازی هستیم.

وی ادامه داد: این که علی بهادری‌جهرمی در حساب توییتری خود خبر داده:” در پی درخواست‌های گروه‌هایی از بازنشستگان محترم درخصوص وضعیت دریافتی خود در سال جاری از رئیس جمهور، به معاون اول دستور داد موضوع را با حضور نمایندگان بازنشستگان و سازمان تأمین اجتماعی بررسی و پیشنهادات حمایتی خود را ارائه کنند.” را اگرچه یک گام به جلو می دانیم اما منطقش را با عدالت ناسازگار می بینیم. با کرامت انسانی هم ناهمخوان است این نگاه. ما صدقه نمی خواهیم. کمک معیشتی طلب نمی کنیم. بسته حمایتی در نظر نداریم. چنین پیشنهادی را هم جسارت به ساحت سازندگان ایران می دانیم.

توقع ما از حضرت آقای رئیسی به عنوان یک فقیه و حقوق دادن در جایگاه ریاست جمهوری، ورود به ماجرا و احقاقِ بلاتنازل و تمام ساحتیِ حقوق بازنشستگان، وفق مصوبه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی و ناظر به تصویب دستمزد شورای عالی کار است. چیزی که هر سال مسیر افزایش حقوق و مستمری های این قشر را هموار کرده است.

ما نسلی هستیم که از دیرباز دست خود را به زانوی خویش گرفته و یا علی گفته و برخاسته ایم. در حین کار اگر بر زمین هم افتادیم، دست برای طلب کمک دراز نکردیم باز هم به پای مجروح خود تکیه کردیم و برخاستیم. امروز هم اگر چه پیر شده ایم اما آن باور هنوز در ذهن ما جوان است. با این نگاه است که هر نوع “حمایت” و “بسته معیشتی” را با کرامت کارگری خود در تضاد می دانیم و پس می زنیم.

ما روی حقوق شرعی و قانونی خود پای می فشاریم. توقع ما این است که جناب رئیس جمهور رئیسی در این زمینه کنار ما باشد چنان که ما به روزگاران رزمندگان دفاع از وطن و مجاهدان عرصه تولید بودیم و کنار نظام ایستادیم. ما حق خود را می خواهیم. چون بدان برسیم خودما چون گذشته در تهیه” بسته های معیشتی” برای نیازمندان پیش قدم خواهیم بود.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.