وعده بسته حمایتی بازنشستگان تامین اجتماعی به کجا رسید؟

دولت پیشنهاد پرداخت بسته حمایتی بازنشستگان تامین اجتماعی را مطرح کرد. اما آیا این راهکار پیشنهادی دولت قابلیت اجرا دارد؟

به نقل از تجارت نیوز، پیشنهاد دولت برای توزیع بسته حمایتی بازنشستگان تامین اجتماعی از همان ابتدا با واکنش منفی کارگران بازنشسته و نهادهای صنفی آنها روبرو شد. بازنشستگان معترض همچنان خواهان افزایش واقعی مستمری خود هستند و جایگزین شدن بسته معیشتی با واقعی شدن مستمری را اقدامی مغایر قانون و اخلاق می‌دانند.

هرچند بعد از استعفای حجت الله عبدالملکی از سمت وزیر رفاه، دولت دیگر راجع به توزیع بسته حمایتی در میان بازنشستگان حرفی نزد، اما این پیشنهاد تا چه اندازه امکان پذیر است؟

علیرضا حیدری، نائب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و از مخالفان این پیشنهاد می‌گوید: توزیع بسته حمایتی در میان بازنشستگان از چند جهت مغایرت قانونی دارد و چنین کاری تخلف محسوب می‌شود.

وی در توضیح این مغایرت می‌گوید: اول باید مشخص شود که هدف از توزیع این بسته چیست؟ بسته حمایتی بازنشستگان با هدف فرونشاندن نارضایتی کارگران بازنشسته از نحوه افزایش مستمری‌های سال ۱۴۰۱ سازمان تامین اجتماعی پیشنهاد شد.

وی یادآور می‌شود: طبق قانون تامین اجتماعی، هیات مدیره سازمان برای سال ۱۴۰۱ نحوه افزایش مستمری‌های بازنشستگی را تعیین کرد. این میزان معادل مقداری بود که شورای عالی کار برای افزایش دستمزد کارگران شاغل تعیین کرد. قرار بود دریافتی حداقل بگیران ۵۷ درصد و سایر سطوح بگیران ۳۸ درصد زیاد شود.

مسیر دشوار دولت برای راضی‌نگهداشتن بازنشستگان

نائیب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه می‌دهد: هیات مدیره سازمان براساس الزامات قانونی بودجه سال ۱۴۰۱ و متناسب با تراز مالی سازمان این میزان افزایش را تعیین کرد، اما دولت بعد از دو ماه و نیم تعلل مانع افزایش ۳۸ درصدی مستمری سایر سطوح بگیران شد و فقط آن را ۱۰ درصد زیاد کرد.

به گفته حیدری همین مسئله به نارضایتی کارگران بازنشسته دامن زد، دولت بدون دلیل مشخصی مانع اجرای قانون شد و وقتی با نارضایتی عمومی مواجه شد، پیشنهاد توزیع بسته معیشتی حمایتی را داد.

وی ادامه می‌دهد: اگر دولت قصد جلب رضایت بازنشستگان را دارد باید مصوبه غلط خود را اصلاح کند، بازنشستگان صدقه بگیر نیستند که با دریافت بسته حمایتی راضی شوند، این تفکر مدیران بنگاه‌های خیریه است، میان کارگران بازنشسته با مددجویان کمیته امداد و بهزیستی تفاوت وجود دارد، گروه دوم سالها کار کردند و حق بیمه پرداخت کردند.

حیدری راجع به ایراد قانونی دیگر این راهکار پیشنهادی دولت می‌گوید: دولت از کدام محل می‌خواهد بسته حمایتی توزیع کند؟ اگر منابع سازمان تامین اجتماعی است که در بودجه پیش بینی نشده، تازه در همین بودجه موضوع افزایش مستمری پیش بینی شده بود اما دولت مانع انجام آن شد.

وی در ادامه می‌گوید: اگر دولت قصد پرداخت این بودجه از محل اعتبارات خودش را دارد که باید بودجه آن پیش بینی شود، در واقع سخت می‌توان پذیرفت که دولت از جای دیگری غیر از سازمان تامین اجتماعی برای بیمه شدگان این سازمان هزینه کند.

به نظر می‌‌رسد که دولت برای راضی نگهداشتن بازنشستگان تامین اجتماعی، مسیر دشواری پیشرو دارد، از یک طرف معترضان خواهان افزایش حقوق خود مطابق با مصبوه هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی هستند که متناسب با منابع و مصارف تهیه شده است، در مقابل دولت ظاهرا قصد دارد با طراحی بسته حمایتی که هم منابع مالی آن نامعلوم است و هم از نظر بازنشستگان نوعی توهین تلقی می‌شود از آنها دلجویی کند.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.