آقای زاکانی خرید اتوبوس اسقاطی از اروپا انقلابی‌گری است؟

خریداری ۵۰ اتوبوس دست‌دوم از اروپا توسط شهرداری پایتخت با انتقادات فراوانی از سوی فعالان سیاسی رو به رو شده.

رحمت‌اله بیگدلی در صفحه شخصی خود در توئیتر  در واکنش به خرید۵۰ اتوبوس دست‌دوم از اروپا توسط زاکانی نوشت:‌
خرید ‎بوئینگ توسط ‎روحانی غربزدگی و غربگدایی است، اما خرید اتوبوس اسقاطی از اروپا توسط ‎زاکانی ارزشمداری و انقلابیگری است!توییت بیگدلی- زاکانی و واردات اتوبوس

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.