ارزش سهام عدالت امروز 12 تیر 1401

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۲ تیر ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۵۸۹ هزار و۵۹ تومان رسید.

امروز یکشنبه (۱۲ تیر ۱۴۰۱)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۱۰ میلیون و۹۳۸ هزار و۲۴۵ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با۱۳۴۶ واحد افزایش در ارتفاع ۱.۵۰۲.۹۷۹ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۴۱۸.۳۶۲ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۳۴۵۴ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۵۹۲۸ هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری شاخص بازار فملی، فارس،بفجر، نوری،شبندر،کگل،وبملت بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار فرابورس دماوند،زاگرس،آریا،خدیزل، صبا،هرمز و بمپنا است. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با افزایش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۲ تیر ۱۴۰۱

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار

فارس 849 1168
شگویا 1001 49
شاوان 2195 5
دانا 99 45
بنیرو 219 3
رمپنا 1682 143
اخابر 690 244
کگل 1386 107
حکشتی‌ 2284 80
فولاد 1080 2520
فولاژ 855 48
فخوز 531 116
ساراب 1803 9
ورنا 612 3
حپترو 4345 1
کچاد 1577 237
وپست 450 16
مارون 19060 49
شپنا 684 416
شتران 527 2600
شبندر 915 930
بسویچ 1637 9
وبملت 285 305
وبصادر 175 1427
خاور 192 420
وتجارت 174 1822
 فایرا 2005 32
شراز 14215 4
جم 4412 42
فملی 657 1840
سدشت 2591 8
بفجر 2217 38
وتوصا 841 12
 شبریز 2111 41
خساپا 187 36
لکما 79 22
بترانس 216 3

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۲ تیر ۱۴۰۱

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۲ تیر ۱۴۰۱) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۱۱ میلیون و۵۸۹ هزار و۵۹ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار

فارس 849 2292
شگویا 1001 47
شاوان 2195 4
دانا 99 16
بنیرو 219 3
رمپنا 1682 137
اخابر 690 239
کگل 1386 104
حکشتی‌ 2284 78
فولاد 1080 2520
فولاژ 855 73
فخوز 531 296
ساراب 1803 9
ورنا 612 3
حپترو 4345 1
کچاد 1577 181
وپست 450 16
مارون 19060 47
شپنا 684 1008
شتران 527 2090
شبندر 915 912
بسویچ 1637 9
وبملت 285 299
وبصادر 175 1400
خودرو 211 47
وتجارت 174 1788
 فایرا 2005 31
شراز 14215 4
جم 4412 41
فملی 657 1473
سدشت 2591 8
بفجر 2217 38
وتوصا 841 12
 شبریز 2111 15
خساپا 187 39
لکما 79 22
بترانس 216 3
دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.