دستور رئیسی درباره اعتراضات جاماندگان یارانه نقدی

ابراهیم رئیسی دستور داد: بررسی اعتراضات به عدم دریافت یارانه‌ها باید سرعت پیدا کند.

سیدابراهیم  رئیسی، رئیس جمهور در  جلسه روز یکشنبه هیأت دولت در سخنان خود تسریع در بررسی اعتراضات جاماندگان از دریافت یارانه را با توجه به نزدیکی پرداخت سومین مرحله یارانه‌ها پس از اجرای طرح عادلانه‌سازی یارانه‌ها، مورد تأکید قرار داد و گفت: بعد از ۲، ۳ ماه هنوز برخی خانواده‌ها اعلام می‌کنند که به‌رغم داشتن شرایط و اعلام اعتراض خود، هنوز یارانه دریافت نکردند.

رئیس جمهور افزود: بررسی اعتراضات باید سرعت پیدا کند تا اگر کسی بدون دلیل متقن از دریافت یارانه محروم شده، یارانه‌اش پرداخت شود و اگر هم براساس مستندات واجد شرایط دریافت یارانه نیست به او اعلام شود و تأخیر در این کار جایز نیست.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.