پرداخت بالغ بر ۳۴۵هزارمیلیارد ریال تسهیلات عقود اسلامی در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران در پنج ماه ابتدای امسال بالغ بر ۳۴۵هزارمیلیارد ریال تسهیلات در قالب عقود اسلامی پرداخت کرده است.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، این تسهیلات در ۷۶۱هزار و ۶۰ فقره و در قالب عقود مضاربه، مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله، خرید دین، قرض‌الحسنه و… تخصیص داده است.
این بانک ۲۵هزار و ۸۹۴میلیارد ریال تسهیلات در ۳۷هزار و ۸۶ فقره در قالب عقد مضاربه پرداخت کرده است.
در بخش مشارکت مدنی نیز شعب بانک ملی ایران ۴۴هزار و ۳۶۲ فقره تسهیلات به ارزش۱۲۴هزار و ۴۱۹میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده‌اند.
پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه نیز در بانک ملی ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است به طوری که در پنج ماه ابتدای امسال این بانک ۳۶۷هزار و ۲۱۲ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۲۳هزار و ۸۲۸میلیارد ریال در قالب قرض‌الحسنه به متقاضیان پرداخته است.
از مجموع تسهیلات پرداختی بانک ملی ایران، سهم فروش اقساطی ۳۲۵هزار و ۳۸۴ فقره تسهیلات به ارزش ۱۱۲هزار و ۲۲میلیارد ریال و اجاره به شرط تملیک ۳۵۹میلیارد ریال است.
همچنین شعب بانک ملی ایران در مدت مذکور  ۱۵۲هزار و ۵۵۱ فقره تسهیلات جعاله به ارزش ۳۵هزار و ۹۰۵میلیارد ریال پرداخت کرده‌اند.
در بخش خرید دین نیز ۳هزار و ۶۰۰ فقره تسهیلات به ارزش ۸هزار و ۲۴۱میلیارد ریال، مرابحه ۳۱هزار و ۴۶ فقره تسهیلات به ارزش ۱۰هزار و ۳۹۳میلیارد ریال و در بخش سلف ۲هزار فقره تسهیلات به ارزش ۶هزار و ۳۶۹میلیارد ریال پرداخت شده است.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.