سرانه مصرف ماهی در ایران نصف میانگین جهانی

با توجه به جمعیت ایران باید سرانه مصرف ماهی در کشور را افزایش داد.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی گفت: آمار و ارقام در حوزه آبزی پروری نشان از پیشرفت مناسب در زمینه تولید در این حوزه است.

اسکندر زند رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در مراسم افتتاحیه نخستین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی آبزی پروری بیان داشت: با توجه به جمعیت ایران باید سرانه مصرف ماهی در کشور را افزایش داد.

زند افزود: امیدواریم در برنامه ششم شاهد افزایش بهره وری و تولید و استفاده از ظرفیت های موجود در بخش آبزی پروری باشیم.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اشاره به سرانه مصرف آبزیان در کشور اظهار داشت: سرانه مصرف در کشور 9.2 کیلوگرم است و این عدد با سرانه مصرف در بسیاری از کشورهای جهان فاصله دارد.

وی افزود: سرانه مصرف در کشورهای جهان 19.2 کیلوگرم است.

زند با اشاره به روند موفقیت آمیز توسعه تحقیقات در بخش آبزی پروری بیان داشت: بخش شیلات زیرساخت های مناسبی به ویژه در حوزه های پژوهشی در اختیار دارد و با توجه به این مسئله می‌تواند سهم کل تحقیقات از تولید ناخالص ملی که 48 صدم درصد را در سال 95 به یک درصد رساند.

رئیس سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی در پایان تاکید کرد: سرانه مصرف ماهی در کشور کمتر از نصف میانگین جهانی است که این رقم با توجه به توانایی تولید باید افزایش یابد.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.