متلک سنگین حسین انتظامی روی آنتن زنده: نمیشه یکی حریم امنیتی داشته باشه و برای دیگری پرونده سازی کنند!

حسین انتظامی گفت: گفتگو آدابی داره نمیشه یکی حریم امنیتی داشته باشه و برای دیگری پرونده سازی کنند!

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.