ترویج سران فتنه نادیده گرفتن مصالح نظام است

مدیرعامل انتشارات سروش با اشاره به اینکه انتشار مصاحبه و تصویر سران فتنه بی‌ربط به نزدیکی به زمان انتخابات و استفاده ابزاری از این مسئله برای منویات یک جریان خاص نیست، گفت: ترویج سران فتنه با نگاه مدارامآبانه نادیده گرفتن مصالح نظام است.

مهدی فضائلی در خصوص اخبار انتشار عکس یکی از سران فتنه در روزنامه اطلاعات و وقایع پس از آن، اظهار داشت: درباره شخصیت آقای دعایی افراد آشنا با وی، وی را روحانی متخلق به اخلاق می‌شناسند که بُعد عاطفی و نرم‌خویی در وی غلبه دارد و گاهی همین بعد باعث می‌شود به آنچه به مصالح کشور مرتبط است بی‌توجه باشند.
وی با اشاره به اینکه در نقد اقدام وی باید مراقب عدم گسترش دامنه نقد به شخصیت‌شان بود، افزود: آنچه روشن است عملکرد رئیس دولت اصلاحات در جریان فتنه سال 88 نه تنها در مقابله با فتنه و کمک به مصالح نظام و ابعاد استقرار امنیت نبود بلکه همراهی و سکوت معنادار پس از آن منجر به گستاخ شدن فتنه‌گران شد و اقدام به رفتار بایسته‌ای نکرد.
مدیرعامل انتشارات سروش گفت: آقای خاتمی در آن موقعیت به نوعی عافیت‌طلبی کرد که هزینه‌هایی را به کشور تحمیل کرد؛ آن رفتار در بزنگاهی که نظام را به پرتگاه سقوط می‌کشاند و جریانی در خارج و داخل، کشور را در موقعیت براندازی قرار داده بودند، آن رفتار از یک دلسوز نظام قابل دفاع نبود و به صورت جدی قابل نقد است، لذا ترویج چنین افرادی صرفاًٌ با یک نگاه اخلاقی و مدارامآبانه نادیده گرفتن موارد مربوط به آن چیزی است که به مصالح نظام برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: آقای دعایی در اظهارات و نوشته‌های خود در روزهای اخیر و جایگاه وی به عنوان نماینده ولی فقیه در روزنامه اطلاعات بهتر می‌دانند که رهبر انقلاب از عملکرد آقای خاتمی در جریان فتنه 88 به هیچ وجه راضی نیستند و به صورت مستقیم و غیرمستقیم این نارضایتی از عدم مرزبندی وی با فتنه‌گران را ابراز کردند. آقای دعایی که به منویات مقام معظم رهبری توجه دارند باید بدانند این دو مسئله با هم جمع نمی‌شوند البته اینکه در این مقطع و به این شکل رفتار می‌کنند بی‌ربط به نزدیکی به زمان انتخابات و استفاده ابزاری از این مسئله برای منویات یک جریان خاص نیست.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.