لخت شدن و فیگور گرفتن مشکل شرعی دارد؟

یک روحانی بدنساز در رابطه با حکم شرعی لخت شدن و فیگور گرفتن توضیحاتی داد.

عرفان خزایی روحانی بدنساز در پاسخ به سوالی درباره حکم شرعی لخت شدن و فیگور گرفتن گفت:

بستگی دارد که چه نیتی در کار باشد؛ اگر به نیت اشاعه فحشا باشد، قطعا حرام است اما در پرورش اندام این مسئله استثناء است که البته افرادی با ذهن خراب و مریض در همه جا دیده می‌شوند و در این ورزش خلاصه نمی‌شوند.

پوشش ورزشکاران بدنسازی از نظر شرعی درست است؟

پوشش شرعی آقایان در بدنسازی کامل است و برهنه مطلق نیستند، همانطور که لباس احرام هم باز است و مشکلی ندارد. برای مثال اگر یک بانویی حجاب کامل اسلامی را داشته باشد و کس دیگری با ذهن خودش به گناه بیوفتد، دیگر به گردن آن شخص نیست پس در اینجا مشخص می‌شود که ورزشکاران گناهی ندارند. بدنسازها حد شرعی وعرفی را رعایت می‌کنند و دیگر نباید به آن‌ها ایرادی وارد کرد. شاید کسی خوشش بیاید اما این مسئله با تحریک و ایجاد مفسده متفاوت است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.