ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

ارزش سهام عدالت امروز سه شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شد.

امروز دوشنبه (۱۴ فروردین ۱۴۰۳)، ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزارتومانی با احتساب و اعمال تمام افزایش سرمایه های شرکت های بورسی در این سهام به ۸ میلیون ۴۴۲ هزار و۴۵۹ تومان رسید.

شاخص کل بازار بورس نیز با۱۵۷۲۶ واحد کاهش در ارتفاع ۲.۲۴۵.۴۴۵ و شاخص هم  وزن در ارتفاع ۷۵۹.۸۲۷ واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس۵۳۶۹ میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم ۷۷۸۶هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بازار بورس از طریق نمادهای فولاد،شپنا،وبملت،شستا،وامید،فملی و نوری صورت گرفت و شاخص های خاور،آریان،وسپهر،هرمز،فزر،وهور،زاگرس بیشترین تاثیر را بر شاخص بازار فرابورس گذاشتند. اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

ارزش سهام عدالت ۴۹۰ هزار تومانی در ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۷۶۲ ۱۱۶۸
شگویا ۱۷۷۶ ۴۹
شاوان ۱۸۱۷ ۵
دانا ۳۱۲ ۴۵
بنیرو ۲۶۴ ۳
رمپنا ۱۲۶۰ ۱۴۳
اخابر ۱۰۸۶ ۲۴۴
کگل ۴۴۷ ۱۰۷
حکشتی‌ ۱۲۳۶  ۸۰
فولاد ۵۰۵ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۴۵ ۴۸
فخوز ۴۰۳ ۱۱۶
ساراب ۳۵۷۴ ۹
ورنا ۷۸۰ ۳
حپترو ۲۴۳۳ ۱
کچاد ۴۶۹ ۲۳۷
وپست ۸۰۹ ۱۶
مارون ۱۵۵۴۵ ۴۹
شپنا ۵۷۹ ۴۱۶
شتران ۳۱۳ ۲۶۰۰
شبندر ۱۱۱۶ ۹۳۰
بسویچ ۴۹۰ ۹
وبملت ۲۳۶ ۳۰۵
وبصادر ۲۰۱ ۱۴۲۷
خاور ۲۷۴ ۴۲۰
وتجارت ۱۴۸ ۱۸۲۲
فایرا ۵۶۲ ۳۲
شراز ۱۲۹۵ ۴
جم ۵۱۳۲ ۴۲
فملی ۶۸۵ ۱۸۴۰
سدشت ۱۰۰۰۶ ۸
بفجر ۲۲۲۱ ۳۸
وتوصا ۱۰۶ ۱۲
 شبریز ۱۲۸۹ ۴۱
خساپا ۲۸۴ ۳۶
لکما ۱۲۶ ۲۲
بترانس ۲۰۴ ۳

ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی در ۱۴ فروردین ۱۴۰۳

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (۱۴ فروردین ۱۴۰۳) ارزش سهام عدالت ۵۳۲ هزارتومانی دارندگان این سهام به ۹ میلیون و۹۹۲ هزار و۲۰۲ تومان رسید.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت ۵۳۲ هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی قیمت پایانی هر سهم(تومان) تعداد سهم هر سهامدار
فارس ۷۶۲ ۲۲۹۲
شگویا ۱۷۷۶ ۴۷
شاوان ۱۸۱۷ ۴
دانا ۳۱۲ ۱۶
بنیرو ۲۶۴ ۳
رمپنا ۱۲۶۰ ۱۳۷
اخابر ۱۰۸۶ ۲۳۹
کگل ۴۴۷ ۱۰۴
حکشتی‌ ۱۲۳۶ ۷۸
فولاد ۵۰۵ ۲۵۲۰
فولاژ ۷۴۵ ۷۳
فخوز ۴۰۳ ۲۹۶
ساراب ۳۵۷۴ ۳
ورنا ۷۸۰ ۳
حپترو ۲۴۳۳ ۱
کچاد ۴۶۹ ۱۸۱
وپست ۸۰۹ ۱۶
مارون ۱۵۵۴۵ ۴۷
شپنا ۵۷۹ ۱۰۰۸
شتران ۳۱۳ ۲۰۹۰
شبندر ۱۱۱۶ ۹۱۲
بسویچ ۴۹۰ ۹
وبملت ۲۳۶ ۲۹۹
وبصادر ۲۰۱ ۱۴۰۰
خودرو ۳۱۳ ۴۷
وتجارت ۱۴۸ ۱۷۸۸
 فایرا ۵۶۲ ۳۱
شراز ۱۲۹۵ ۴
جم ۵۱۳۲ ۴۱
فملی ۶۸۵ ۱۴۷۳
سدشت ۱۰۰۰۶ ۸
بفجر ۲۲۲۱ ۳۸
وتوصا ۱۰۶ ۱۲
شبریز ۱۲۸۹ ۱۵
خساپا ۲۸۴ ۳۹
لکما ۱۲۶ ۲۲
بترانس ۲۰۴ ۳
دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.