آخرین تصویر از بالگرد حامل رئیس جمهور

این آخرین تصویر از بالگرد حامل رئیس جمهور در پایان افتتاح سد «قیز قلعه سی» است.

دیگر مطالب
ثبت نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.