Browsing Tag

سیدابراهیم رئیسی

نقش تحریم‌ها در سقوط بالگرد رئیس‌جمهور شهید/ فرصت‌هایی که از دست رفتند

سقوط بالگرد رئیس دولت سیزدهم گمانه زنی هایی را درباره نقش تحریم صنایع هواپیمایی و هلیکوپتری ایران مطرح کرد. در این گزارش به نقش تحریم های امریکا پرداخته و فرصت های از دست رفته ایران را برای ارتقای ناوگان هوایی بررسی می کنیم.