تظاهرات گسترده در العوامیه عربستان

شهر العوامیه در شرق عربستان شاهد برگزاری تظاهرات گسترده اعتراض آمیز علیه اقدامات نیروهای امنیتی سعودی علیه مردم این شهر و محکوم کردن به شهادت رساندن علی محمود العبدالله از اتباع بحرین بود.

این تظاهرات درپی یورش گسترده روز سه شنبه نیروهای سعودی با پشتیبانی خودروهای زرهی و شمار زیادی از مزوران خود به شهر العوامیه در استان قطیف برگزار شد.
نیروهای سعودی به همراه مزدوران خود روز سه شنبه در یورش به شهر العوامیه و تیراندازی پراکنده، علی محمود العبدالله را به شهادت رساند.
در این تیراندازی شیشه های چند خانه و ساختمان فروریخت و صدای چند انفجار شدید در شهر به گوش رسید.
یک تبعه هندی نیز در تیراندازی نیروهای سعودی کشته و سه نفر دیگر زخمی شدند.

دیگر مطالب

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.